Công ty Thiết kế web

Giải pháp bảo đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục thực hiện chương trình mới

Thảo luận trong 'Tin tức giáo dục' bắt đầu bởi minhthien2602, 8/11/19.

 1. minhthien2602

  minhthien2602 New Member

  [​IMG]
  GD&TĐ - Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục, nhân viên có cơ cấu hợp lý, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới. CBQL có năng lực điều hành hoạt động của nhà trường với quy trình chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế...
  Đó là những yêu cầu của Sở GD&ĐT Bến Tre trong việc đảm bảo đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục và nhân viên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới tại kế hoạch triển khai Chương trình này đối với cấp tiểu học.

  Rà soát, xác định nhu cầu và sắp xếp, bố trí đội ngũ

  Căn cứ chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, THCS, THPT ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bến Tre sẽ tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu nhà giáo, CBQL giáo dục, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình triển khai thực hiện ở từng cơ sở giáo dục tiểu học các huyện, thành phố.

  Trên cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ hiện có theo hướng hợp lý, hiệu quả. Thực hiện việc tuyển dụng, tinh giản biên chế đúng quy định, phù hợp với đặc thù của ngành Giáo dục ở từng địa phương trong tỉnh.

  Trong đó, chú trọng việc xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn với giải pháp và lộ trình phù hợp để quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ bảo đảm có đủ năng lực, phẩm chất nghề nghiệp. Khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ hoặc bố trí, sử dụng không đúng cơ cấu, không phù hợp với chuyên ngành đào tạo và không đúng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.

  Đảm bảo đủ số lượng nhà giáo, CBQL giáo dục, nhân viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

  Đảm bảo chất lượng đội ngũ thực hiện chương trình mới

  Để đảm bảo chất lượng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở GD&ĐT Bến Tre đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng.

  Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nhà giáo, CBQL theo quy định của chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành; có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với những người chưa đạt chuẩn phù hợp.

  Thực hiện việc bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp đúng quy định.

  Về độ tuổi, nhà giáo và CBQL trực tiếp thực hiện, chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phải đảm bảo đủ tuổi để thực hiện hết một chu kỳ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ tính từ năm 2020).

  Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng

  Với nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT Bến Tre nhấn mạnh việc chọn lựa đội ngũ giáo viên, CBQL cốt cán tham gia tập huấn do Bộ/Sở GD&ĐT tổ chức để làm nòng cốt trong việc bồi dưỡng nhà giáo, CBQL tại địa phương.

  Tố chức bồi dưỡng tại địa phương theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, đảm bảo 100% nhà giáo, CBQL tham gia thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được bồi dưỡng đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Nội dung, phương thức bồi dưỡng thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GD&ĐT.

  Sở GD&ĐT cũng nhắc đến việc phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo có năng lực để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL giáo dục. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo lộ trình tại địa phương.

  Năm học 2020-2021, Bến Tre sắp xếp, bố trí đội ngũ nhà giáo, CBQL hoàn thành trước tháng 6/2020; tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên lớp 1 và CBQL hoàn thành trước tháng 8/2020.

  Hải Bình

  VietBao.vn

  website500k .
   

trang này