Công ty Thiết kế web

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thêm phương thức tuyển sinh 2020

Thảo luận trong 'Tin tức giáo dục' bắt đầu bởi minhthien2602, 30/12/19.

 1. minhthien2602

  minhthien2602 New Member

  [​IMG]

  STT


  Khối


  Ngành học


  Mã ngành


  Tổ hợp môn xét tuyển


  Chỉ tiêu


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS


  4.215


  1


  I


  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp


  7140215


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  20


  2


  III


  Quản trị kinh doanh


  7340101


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  230


  3


  Kế toán


  7340301


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  110


  4


  IV


  Công nghệ sinh học


  7420201


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh


  155


  5


  Bản đồ học


  7440212


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  40


  6


  Khoa học môi trường


  7440301


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  80


  7


  V


  Công nghệ thông tin


  7480201


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  210


  8


  Công nghệ kỹ thuật

  cơ khí


  7510201


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  150


  9


  Công nghệ kỹ thuật

  cơ điện tử


  7510203


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  60


  10


  Công nghệ kỹ thuật ô tô


  7510205


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  100


  11


  Công nghệ kỹ thuật nhiệt


  7510206


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  60


  12


  Công nghệ kỹ thuật

  hóa học


  7510401


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  160


  13


  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


  7520216


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  60


  14


  Kỹ thuật môi trường


  7520320


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  80


  15


  Công nghệ thực phẩm


  7540101


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  240


  16


  Công nghệ chế biến

  thủy sản


  7540105


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  75


  17


  Công nghệ chế biến

  lâm sản


  7549001


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  155


  18


  Chăn nuôi


  7620105


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  150


  19


  Nông học


  7620109


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  190


  20


  Bảo vệ thực vật


  7620112


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  85


  21


  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan


  7620113


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  140


  22


  Kinh doanh nông nghiệp


  7620114


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  75


  23


  Phát triển nông thôn


  7620116


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  60


  24


  Lâm học


  7620201


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  120


  25


  Quản lý tài nguyên rừng


  7620211


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  60


  26


  Nuôi trồng thủy sản


  7620301


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  170


  27


  Thú y


  7640101


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  160


  28


  VII


  Ngôn ngữ Anh (*)


  7220201


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

  (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)


  140


  29


  Kinh tế


  7310101


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  150


  30


  Quản lý tài nguyên và

  môi trường


  7850101


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  160


  31


  Quản lý đất đai


  7850103


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý

  Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  300


  Chương trình tiên tiến


  1


  V


  Công nghệ thực phẩm


  7540101T

  (CTTT)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  60


  2


  Thú y


  7640101T

  (CTTT)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  30


  Chương trình đào tạo chất lượng cao


  1


  III


  Quản trị kinh doanh


  7340101C

  (CLC)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


  30


  2


  IV


  Công nghệ sinh học


  7420201C

  (CLC)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  30


  3


  V


  Công nghệ kỹ thuật

  cơ khí


  7510201C

  (CLC)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  30


  4


  Kỹ thuật môi trường


  7520320C

  (CLC)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh


  30


  5


  Công nghệ thực phẩm


  7540101C

  (CLC)


  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh


  60


  website500k .
   

trang này